Xem tất cả 1 kết quả

  • BAO JUMBO NẮP TRÙM

    c/Bao jumbo nắp trùm:
    Nắp trùm là dạng nắp rời, may gắn thêm vào 4 cạnh nắp của bao, có chiều cao 70 cm, có thêm 1 dây buộc . Sau khi hoàn tất đóng gói ta “ buộc” tùm lại . Sử dụng loại nắp trùm này mục đích cho các sản phẩm đóng bên trong ở dạng khối.

    Đọc tiếp